You are here: Home › STRECH-FOLIJA

Контакт информации

 

Друштво за производство, трговија и услуги

НАБА ЛИНЕ дооел
Ул. Андреја Зограф Бр.10
1000 Скопје / Македонија
Тел: +389 2 20 33 941
Факс: +389 2 20 50 718
Е-маил: info@naba.com.mk

 

Стреч Фолија

СТРЕЧ ФОЛИЈА М/10

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, складирање на прехрамбени производи, обезбедува заштита на вкусот и свежина на храната.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 10
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 9
Пакување (пар) / 12/1

СТРЕЧ ФОЛИЈА М/30

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, складирање на прехрамбени производи, обезбедува аштита на вкусот и свежина на храната.
Должина (m) / 30
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 9
Пакување (пар) / 12/1

СТРЕЧ ФОЛИЈА М/200

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, складирање на прехрамбени производи, обезбедува заштита на вкусот и свежина на храната.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 200
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 9
Пакување (пар) / 6/1