You are here: Home › ALUMINIUMSKA-FOLIJA
Naba aluminium folie

АЛУМИНИУМСКА ФОЛИЈА No10

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, готвење, печење и складирање на прехрамбени производи.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира
.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 6
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 10
Пакување (пар) / 12/1

АЛУМИНИУМСКА ФОЛИЈА М/10

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, готвење, печење и складирање на прехрамбени производи.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 10
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 10
Пакување (пар) / 25/1

АЛУМИНИУМСКА ФОЛИЈА М/30

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, готвење, печење и складирање на прехрамбени производи.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 30
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 10
Пакување (пар) / 25/1

АЛУМИНИУМСКА ФОЛИЈА М/50

Карактеристики на производот:

Идеална за пакување, замрзнување, готвење, печење и складирање на прехрамбени производи.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржи штетни материи, еколошки се рециклира.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.


Должина (m) / 50
Ширина (cm) / 30
Дебелина (mi) / 10
Пакување (пар) / 25/1