You are here: Home › SALVETI
Naba servietes

Контакт информации

 

Друштво за производство, трговија и услуги

НАБА ЛИНЕ дооел
Ул. Андреја Зограф Бр.10
1000 Скопје / Македонија
Тел: +389 2 20 33 941
Факс: +389 2 20 50 718
Е-маил: info@naba.com.mk

 

NABA SOFT САЛВЕТИ

Карактеристики на производот:

Салвети произведени од 100% целулоза.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржат штетни материи, еколошки се рециклираат.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.

Боја / Бела
Tежина (gr.m2) / 18
Број на слоеви / 1
Број на листови / 50
Димензија (cm) / 27x27
Преклоп / 1/4
Пакување (пар) / 60/1

NABA САЛВЕТИ

Карактеристики на производот:

Салвети произведени од 100% целулоза.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржат штетни материи, еколошки се рециклираат.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.

Боја / Бела
Tежина (gr.m2) / 18
Број на слоеви / 1
Број на листови / 75
Димензија (cm) / 27x27
Преклоп / 1/4
Пакување (пар) / 50/1

NABA ULTRA САЛВЕТИ

Карактеристики на производот:

Салвети произведени од 100% целулоза.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржат штетни материи, еколошки се рециклираат.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.

Боја / Бела
Tежина (gr.m2) / 18
Број на слоеви / 1
Број на листови / 70
Димензија (cm) / 30,5x30,5
Преклоп / 1/4
Пакување (пар) / 50/1
Можност за печатење (ваше лого)

NABA PREMIUM САЛВЕТИ

Карактеристики на производот:

NABA Preimum

Салвети произведени од 100% целулоза.
Во однос на здравјето и хигиената: не содржат штетни материи, еколошки се рециклираат.
Примена: Кујни, хотели, ресторани, кетеринг сервиси и сл.

Боја / Бела
Tежина (gr.m2) / 18
Број на слоеви / 1
Број на листови / 70
Димензија (cm) / 33x33
Преклоп / 1/4
Пакување (пар) / 12/1